Najpopularniejsze Banki

budynek bank

Najpopularniejsze banki w Polsce TOP 10

Banki to podmioty, które na podstawie zezwoleń i licencji wykonują działalność polegającą przede wszystkim na przyjmowaniu i obsłudze depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innej działalności niewykraczającej poza przepisy prawa. W Polsce działalność bankową regulują przepisy zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ponadto, funkcjonowanie wszystkich banków na terenie naszego kraju nadzoruje KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Cechą wyróżniającą banki na tle pozostałych podmiotów... Czytaj więcej