Banki Centralne

siedziba SNB

Szwajcarski Bank Narodowy – Swiss National Bank. Informacje o SNB

Szwajcarski Bank Narodowy (Swiss National Bank, SNB) jest instytucją odpowiadającą za politykę monetarną i działalność emisyjną pieniądza – franka szwajcarskiego (CHF). Posiada on dwie siedziby, jedna znajduje się w Zurychu, zaś druga w Bernie. SNB działa na zasadzie spółki akcyjnej na specjalnych warunkach. Około 55% akcji należy do instytucji publicznych. Reszta akcji notowana jest na giełdzie papierów wartościowych. Przewodniczącym Zarządu... Czytaj więcej

funkcje nbp

Narodowy Bank Polski. Zadania i funkcje NBP

Narodowy Bank Polski to bank centralny, działający w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o NBP oraz prawo bankowe. Jest on instytucją niezależną od innych organów państwa. Obecnym prezesem NBP jest Marek Belka. ZARYS HISTORYCZNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Narodowy Bank Polski został powołany w 1945 roku. Wcześniej funkcję banku centralnego pełnił Bank Polski SA. W okresie Polski Ludowej, poza działalnością... Czytaj więcej

siedziba SNB

Czym jest bank centralny. Rola, zadania i funkcje banku centralnego

Bank centralny pełni znaczącą rolę w gospodarce każdego państwa. Jest instytucją odpowiedzialną za prowadzenie polityki pieniężnej i funkcjonowanie systemu bankowego w danym kraju. Aby spełniać swoją rolę posiada on szereg funkcji. Bank centralny jako jedyna instytucja w danym państwie ma prawo do emisji znaków pieniężnych. Reguluje ilość pieniądza oraz organizuje jego obieg. Jest to zatem instytucja, która reguluje funkcjonowanie każdego... Czytaj więcej