Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce

HISTORIA GIEŁDY NA ŚWIECIE 

Początki dzisiejszej giełdzie dały organizowane już w starożytnym Rzymie jarmarki. To dzięki nim wykształciły się mechanizmy rynkowe, które ewoluując ze stulecia na stulecie, ukształtowały instytucję giełdy. Handlarze rozpoczęli sprzedaż swoich towarów na odległość, co szybko zyskało wielu zwolenników. Odkryto, że nie ma już konieczności, by transakcje zawierane były przez właściciela i nabywcę towaru. Pojawili się więc pośrednicy, których działalność sprowadzała się do realizacji zleceń.

Za pierwszą giełdę z prawdziwego zdarzenia uważa się powstałą w XIV wieku giełdę zbożową w Antwerpii. Na gmachu tej giełdy umieszczono napis: „In usum negotiatorum cujuscunque nationis ac linguae”, tj. „Dla ludzi handlu wszystkich narodów i języków”. Wolny handel dzięki władzom tego miasta był możliwy nie tylko w czasie jarmarków, lecz także w inne dni.

Rok 1636 przyniósł pierwszy kryzys giełdowy. Miał on miejsce na rozwijającej się giełdzie w Amsterdamie. Inaczej przedstawia się historia giełdy pieniężnej, za początek której uważa się collegia mercatorum, czyli zebrania ówczesnych bankierów załatwiających interesy i wymieniających się informacjami handlowymi.

HISTORIA GIEŁDY W POLSCE

 (C) geralt - pixabay.com

(C) geralt – pixabay.com

Początki polskiej giełdy sięgają XIX wieku. W 1817 roku w Warszawie powstała pierwsza giełda papierów wartościowych, na której handlowano głównie wekslami i obligacjami, a sesje trwały tylko godzinę (od 12.00 do 13.00). Giełdy istniały również w innych dużych ośrodkach miejskich w naszym kraju. Mieściły się m.in. we Lwowie, Wilnie, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Jednak to warszawska giełda generowała najwięcej (bo aż 90%) obrotów. Przed wojną, na giełdzie notowano 130 papierów wartościowych. Po wybuchu wojny giełda zakończyła działalność.
Po wojnie, choć podejmowano takie próby, powołanie giełdy na nowo nie miało sensu ze względu na uwarunkowania systemowe.

NOWY START

Po 1989 roku, na fali wielkich zmian, rząd postanowił reaktywować giełdę. Było to karkołomne zadanie z uwagi na brak regulacji prawnych, wiedzy i doświadczenia. Jednak to przedsięwzięcie było wielką szansą. Brak zaplecza spowodował, że porzucono pomysł na autorski projekt. Postanowiono skorzystać ze sprawdzonych zagranicznych rozwiązań. Z pomocą przyszli Francuzi ze Spółki Giełd Francuskich i Centralnego Depozytu SICOVAM, którzy udzielili pomocy finansowej i merytorycznej.

Pierwsza sesja na GPW odbyła się 16 kwietnia 1991 roku, podczas której notowano akcje pięciu spółek.

(C) phio - pixaba.com

(C) phio – pixaba.com

RODZAJE GIEŁD

Ze względu na przedmiot obrotu,  wyróżnia się następujące rodzaje giełd:

Giełdy papierów wartościowych – Giełda papierów wartościowych to specjalny system handlu papierami wartościowymi. Papier wartościowy jest dokumentem albo zapisem w systemie informatycznym, który inkorporuje (uosabia) określone prawa majątkowe. Zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi na giełdach papierów wartościowych przedmiotem obrotu są: akcje, prawa poboru akcji, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe.

Giełdy towarowe – Zgodnie z przepisami o giełdach towarowych za giełdę towarową uważa się zespół osób, urządzeń oraz środków technicznych, które zapewniają wszystkim uczestnikom obrotu giełdowego takie same warunki zawierania transakcji giełdowych. Uczestnikom takiego obrotu zapewnia się jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych.

Giełdy usług – Przedmiotem obrotu na giełdach usług mogą być m.in.: usługi transportowe, usługi ubezpieczeniowe, czy pośrednictwo transakcyjne.

Giełdy mieszane (towarowo – pieniężne) – czyli giełdy, które łączą cechy giełd towarowych oraz pieniężnych.

Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce
5 (100%) 4 votes


Opinie użytkowników

12 Opinie
Sortuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

12 Opinie klientów
 • Kiedy byłem nastolatkiem zawsze chciałem spróbować zagrać na giełdzie, ale niestety wówczas nie było takich fajnych portali i nie miał człowiek skąd czerpać wiedzy.

  adam - 15 stycznia 2015, 11:00 Odpowiedz
 • No teraz mamy internet i takie fajne strony jak tak, więc da się sporo teorii nauczyć, przyswoić. Najlepiej jednak mieć wsparcie kogoś, kto w praktyce wie jak cały mechanizm działania giełdy wygląda.

  Grzegorz - 16 stycznia 2015, 21:19 Odpowiedz
 • Zgadzam się z Grzegorzem, tylko czy łatwo znaleźć gracza, który weźmie pod swoje skrzydła?

  Laki - 19 stycznia 2015, 23:19 Odpowiedz
  • Jak ktoś zarabia to na pewno nie będzie się dzielił z nikim swoją wiedzą. Są kursy ale za wiele się nie nauczysz. Może podstaw.

   DonJon - 20 stycznia 2015, 17:49 Odpowiedz
 • Nie miałam pojęcia, że GPW powstała już w początkach XIX wieku.

  oriasz - 24 stycznia 2015, 17:41 Odpowiedz
 • O tym, że giełdę reaktywowano dopiero w 1989 roku nie wiedziałam.

  Jagoda - 27 stycznia 2015, 16:51 Odpowiedz
 • Która z tych wymienionych giełd może dać teoretycznie największe zyski?

  woron - 29 stycznia 2015, 19:39 Odpowiedz
 • Ja się zastanawiam, ile kasy trzeba mieć na początek, żeby w ogóle wejść na giełdę.

  Alwin - 19 lutego 2015, 14:33 Odpowiedz
 • Na jakich giełdach ludzie najwięcej inwestują?

  zack - 19 lutego 2015, 20:10 Odpowiedz
  • Kiedyś na onecie było zestawienie. Z tego co pamiętam to pierwsze 3 to: nyse, nasdaq, tokyo. Warszawska giełda poza skalą 🙂

   Gnatek - 20 lutego 2015, 08:50 Odpowiedz
   • Wymienionych przez Gnatka giełd GPW nie dogoni nigdy. Ale z drugiej strony nasza giełda nie jest aż taka słaba więc spokojnie.

    Witka - 18 marca 2015, 08:31
   • A ja myślałem, że nie jest aż tak źle.

    Karol - 17 marca 2015, 19:41