Narodowy Bank Polski. Zadania i funkcje NBP

Narodowy Bank Polski to bank centralny, działający w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o NBP oraz prawo bankowe. Jest on instytucją niezależną od innych organów państwa. Obecnym prezesem NBP jest Marek Belka.

ZARYS HISTORYCZNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Narodowy Bank Polski został powołany w 1945 roku. Wcześniej funkcję banku centralnego pełnił Bank Polski SA. W okresie Polski Ludowej, poza działalnością emisyjną, miał monopol na udzielanie kredytów czy gromadzenie oszczędności.
Po transformacji ustrojowej NBP zajął się emisją pieniądza oraz polityką monetarną. Wydzielono z jego struktur także inne banki komercyjne, które obecnie znamy często pod innymi nazwami. Są to m.in.: PKO BP, Bank BPH, ING Bank Śląski czy Bank Zachodni WBK.

DZIAŁALNOŚĆ, FUNKCJE I ZADANIA NBP

Jednym z głównych zadań NBP jest prowadzenie polityki pieniężnej, której celem jest stabilizacja poziomu cen w kraju, co prowadzi do wzrostu gospodarczego.
Kolejnym podstawowym zadaniem jest działalność emisyjna. NBP ma wyłączność emisji polskich znaków pieniężnych.
Jako polski bank centralny zajmuje się organizowaniem rozliczeń pieniężnych. Opracowuje przepisy prawne oraz opiniuje te tworzone przez inne instytucje.
Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi w celu wzmacniania wiarygodności finansowej kraju, stabilizacji rynków lub wspierania sektora bankowego. Ich przeważająca część inwestowana jest w papiery wartościowe krajów z wysokim ratingiem.
Obsługa Skarbu Państwa to kolejny przedmiot działalności instytucji. NBP zajmuje się obsługą bankową budżetu państwa, bieżących rachunków jednostek budżetowych oraz funduszy zarządzanych przez ZUS i KRUS. Za zgodą Prezesa NBP może również prowadzić rachunki innych osób prawnych.
Narodowy Bank Polski zajmuje się też działalnością edukacyjną poprzez m.in.: propagowaniem wiedzy o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, propagowaniem przedsiębiorczości czy szerzeniem wiedzy ekonomicznej.
Jako nadzorca systemu dba o to, aby banki stosowały się do prawa bankowego.
W ramach działalności statystycznej i analitycznej NBP zajmuje się przygotowywaniem statystyk, raportów oraz analiz i badań.

Narodowy Bank Polski. Zadania i funkcje NBP
5 (100%) 3 votes


Opinie użytkowników

4 Opinie
Sortuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

4 Opinie klientów
 • Wyczerpujący i nader interesujący artykuł:)

  sandra - 20 stycznia 2015, 18:01 Odpowiedz
  • To fakt, bardzo rzeczowe i treściwe artykuły można znaleźć na tej stronie.

   Andrew - 21 stycznia 2015, 20:33 Odpowiedz
 • Ciekawe kied NBP zacznie drukować kasę jak w innych krajach. Są na smyczy Unii europejskiej i Merkelowej

  Krytyk - 22 stycznia 2015, 14:00 Odpowiedz
 • Czy w ogóle jest taka opcja, że coś się dzieje i nagle NBP przestaje istnieć?? Jakiś taki totalny kataklizm.

  konzo - 3 lutego 2015, 19:11 Odpowiedz